ZA UPLATU S HRVATSKIH RAČUNA:
Primatelj: Branka Ramljak
IBAN: HR3024070003590065349
Model: HR67
Poziv na broj: OIB donatora

Za uplate donacija u svrhu izborne promidžbe za ispravno provođenje plaćanja, evidentiranja donacija od strane primatelja i prihvatljivosti donacije za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe uz obvezne podatke o donatoru:
• ime i prezime/naziv donatora,
• adresa prebivališta ili boravišta/sjedišta donatora,
• mjesto, ulica i kućni broj
obvezno je navesti i OIB donatora fizičke ili pravne osobe, odnosno broj putovnice donatora koji je strana fizička osoba. Podatak o OIB-u donatora upisuje se tako da se u polje Model unese HR67, a u polje Poziv na broj primatelja OIB donatora.

Podatak o broju putovnice stranog donatora upisuje se u polje Svrha plaćanja. U to polje unose se i podaci o imenu, prezimenu i adresi
donatora ako je podatak o donatoru različit od podatka o platitelju.

 

ZA UPLATITELJE IZVAN HRVATSKE ILI UPLATE S RAČUNA IZ BANAKA DRUGIH ZEMALJA:
Naziv i adresa primatelja/ Payment receiver:
Branka Ramljak
Barakovićeva 18
Split 21 000
Croatia

Broj računa/ Bank account number:
IBAN: HR3024070003590065349
BIC (SWIFT) podaci OTP banke: OTPVHR2X

Referenca plaćanja / Remittance info – remarks: Donation for campaign for Branka Ramljak

Sukladno stavku 5 članka 25. Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/2019, 98/19) za donacije čija je vrijednost veća od 5000 kuna davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor, dok stavak 6 istog članka propisuje da su fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima. U slučaju iz stavka 5. ovoga članka navedena izjava prilaže se ugovoru.

Sukladno članku 29. navedenog Zakona, ukupna vrijednost donacija fizičke osobe za financiranje troškova izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna, dok ukupna vrijednost donacija pravne osobe ne smije prelaziti 200.000,00 kn.